เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy 65
ประกาศ-no-gift-policy-65