รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามในรอบ-6-เดือน


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o37-รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ย


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy 65
ประกาศ-no-gift-policy-65