ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 / http://www.kkn5.go.th/forum.php?mod=forumdisplay&fid=2
# ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 / http://kkn5.go.th/forum.php?mod=forumdisplay&fid=37
# Facebook สพป.ขอนแก่น เขต 5 / https://web.facebook.com/kkn5news
# Youtube Channel สพป.ขอนแก่น เขต 5 / https://www.youtube.com/user/khonkaen5

O7-ข่าวประชาสัมพันธ์